Eripakkumised

Aktiivsed pakkumised puuduvad

MEIE ASUKOHT

Teguri Mööblikeskus Tartu, Teguri 39.

Küsi hinnapakkumist!

Kasutus- ja hooldusjuhend

03-Nov-2015

V-Disain OÜ toodete kasutus- ja hooldusjuhend

Toodete kasutus- ja hooldusjuhend ohjab erinevate toodete – liuguste,
Kapisüsteemide (edaspidi mööbel) kasutamist ja hooldust. Käesoleva juhendi nõuetest kinnipidamine on aluseks toodetele kehtiva 2 – aastase garantii kehtimisele.

1. Kasutusjuhised.
1.1 Kõik tooted on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes. Tooted ei talu pikaajalist kokkupuudet veega. Eriti tundlikud niiskuse suhtes on melamiin – või lakitud spoonkattega mööblidetailid. Mööblile kõige sobivam suhtelise niiskuse tase ruumides on 40-60%. Lühiajaline niiskuse tõus või toodete märgumine ei vii küll toodete kahjustumiseni, kuid selle vältimiseks tuleb tooted peale märgumist koheselt kuivatada või ruumid tuulutada. Juhul, kui mööblit kasutatakse ilma spetsiaalsete kapijalgadeta, tuleb vältida vee sattumist mööbli alla. Pikaajalises kokkupuutes veega mööblikilbi servad punduvad ja murenevad.

1.2 Tooteid ei ole soovitav asetada küttekollete ja radiaatorite vahetusse lähedusse. Lakitud spoonkattega detailidele avaldavad lisaks püsivatele niiskustingimustele mõju ka järsud niiskuse ja temperatuuri muutused, mille tulemusel võib pinnakate praguneda. Samtui tuleb spoonitud detaile hoida tugeva pleekimise vältimiseks otsese päikesevalguse eest.

1.3 Tuleb arvestada, et plaatmaterjali sisaldavad liuguksed ei sobi eraldama väga erinevate temperatuuri ja niiskuse tingimustega ruume, kuna võib tekkida märgatav uste kaardumine.

1.4 Kõiki tooteid võib kasutada vaid sihtpäraselt, arvestades toodete üksikosadele kehtestatud koormusnormidega (vt punkt 3). Liugratastel või siinidel liikuvatele toodetele ei või rakendada suuremat jõudu kui nende liigutamiseks vajalik, lubamatu on vabastada tooted haardest enne soovitud asendisse liigutamist, lastes neil inertsiga liikuda piirasenditesse.

1.5 Tooted ei talu lööke ega mõjutamist teravate esemetega.
2. Hooldusjuhised
2.1 Toodete hooldusjuhised puudutavad põhiliselt toodete puhastamist ning liikuvosade (erinevad uste liugrattad, hinged ja amortisaatorid; kapisüsteemide väljatõmmatavate toodete – sahtlite, korvide, jalatsiriiulite, pükste-ja lipsuhoidjate ning riidepuukandurite roller- ja liugsiinid, reguleeritavad jalad) reguleerimist või pingutamist.

2.2 Toodete puhastamist tuleb teostada kohe, kui on märgata nende määrdumist, vastasel korral võib osutuda raskendatuks mustuse eemaldamine. Pindade puhastamiseks võib kasutada veega niisutatud pehmet lappi või käsna. Tõsisemalt määrdunud pindade ja osade puhastamisel võib kasutada erinevaid pehmetoimelisi puhastusvahendeid vastavuses vahendi tootja ettekirjutusega. Järgnevalt tuleb pinnalt niiske lapiga pesuvahendi jäägid eemaldada ja lõpuks kuivatada pehme lapiga.

2.3 Perioodiliselt, vastavalt tolmu ja muu prügi kogunemisele, tuleb puhastada liuguste alasiini soont tolmuimejaga. Eriti kahjulik liugratastele on liuguste kasutamine tingimustes, kus alasiini soonde on sattunud liiva, mulda vm. Abrasiivset puru.

2.4 Toodete puhastamisel ei tohi:
 • pesta pindu rohke veega,
 • puhastada pindu tugevatoimeliste, happeliste ja abrasiivsete
 • puhastusvahenditega,
 • kasutada mehaanilist kraapimist,
 • värvitud ja lakitud pindade puhastamiseks kasutada tugeva-
 • toimelisi lahusteid.
2.5 Toodete kasutamise käigus võib olla vajalik aegajalt reguleerida või pingutada toodetes kasutatavat furnituuri.. See võib olla tingitud kogu hoone või põranda vajumisest peale toodete paigaldust, samuti toodete intensiivsest ja jõulisest kasutamisest. Kohe, kui on täheldatud toodete toimimisel kõrvale-kaldeid – furnituuri loksumist, takistust toodete liikumisel, või liikumisega kaasnevaid ebaharilikke helisid, on soovitav pöörduda tootja poole hooldusteenuse tellimiseks.

2.6 Mingil juhul ei tohi liuguste rattaid õlitada.
3. Toodete lubatud piirkoormused*:
 • Kapi riiulikilp laiusega kuni 900 mm (ühendus nurgikutega) – 50 kg.
 • Väljatõmmatav sahtel – 30 kg.
 • Väljatõmmatav korv, kingariiul – 30 kg.
 • Väljatõmmatav liugriiul – 30 kg.
 • Väljatõmmatav riidepuu kandur – 15 kg.
 • Allalastav riidepuu kandur – 15 kg.
 • Riidepuu toru läbimõõduga 25 mm, kroomitud, toestamise vahe kuni 1200 mm – 30 kg.
 • Antud on staatilised, tootele ühtlaselt jaotuvad piirkoormused !

VAATA MEIE TOOTEID:

Garderoobisüsteemid | Liuguksed | Riidekapid | Lükanduksed | Garderoobid